Çalışanlarımız

Çalışanlarımızı en büyük değerimiz olarak görür; gelişim, motivasyon ve bağlılığı sürekli kılar; karşılıklı saygı ve güvenin hakim olduğu, katılımcı bir organizasyon olarak faaliyet gösterir, çalışanlarımıza her fırsatta değerli olduklarını ve Grubumuzun başarılı performansının gerçek mimarları olduklarını hissettiririz.

İnsan kaynakları yaklaşımımızın temelinde;

 • Herkesin çalışmak istediği, en iyi çalışanların tercihi olan ve çalışmaktan gurur duyulan örnek bir Grup olmak,
 • Nitelikli iş gücü kazanmak ve elde tutmak,
 • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak,
 • Çalışanların bireysel ve mesleki gelişimine yatırım yapmak, potansiyellerini şirket verimliliğine dönüştürebilmelerini sağlayacak katılımcı bir ortam sunmak,
 • Çalışan performanslarını takip etmek, kariyer planlamalarını en etkin biçimde yapmak, rekabetçi ve performansa dayalı ücret ve yan haklar politikaları ile çalışanların bağlılık, memnuniyet ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak,
 • Yeni fikirlere açık, yaratıcı ve güvenilir bir kurum kültürü yaratmak ve
 • Çalışanlara sosyal yaşam olanakları sunmak yer alıyor.

Tabi olduğumuz 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ilişkin olarak çalışanlarımızı düzenli bilgilendirip ve yasal mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek gerekli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın uyması gereken ve Grubumuzun politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içinde olan İş Etiği Kuralları, temel davranış ilkelerimizi kapsıyor. Bu kurallar faaliyetlerimizin yasalara, politika ve prosedürlerimize, Grubumuzun güven ve saygı uyandıran kimliğine uygunluğu açısından bizlere rehberlik ediyor.

Grubumuzun İş Etiği Kuralları’na göre;

 • İnsan kaynaklarında ve iş süreçlerinde ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.
 • Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen Erdemir, güvenli çalışma ortamı / konfor sağlamakta ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
 • OYAK Maden Metalürji, tesislerinin güvenli işletilmesi ve çalışanların sağlığı için, ilgili en yüksek standartlara uyar, iş güvenliğini tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirir.
 • Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamında eğitim, terfi ve tayin kararlarında objektif veriler kullanır ve kayıt altına alır.
 • Gerek mesleki bilgi ve becerilerini gerekse kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler, çalışanlar arasında eşitlik ilkesi ile gerçekleştirilir.
 • Çalışanların birbirleri ile karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalarını sağlar.
 • Tüm çalışanlar işi ile ilgili kişisel sorunlarını veya herhangi bir konu ile ilgili teklif ve dileklerini üstlerine aktarma hakkına sahiptir.
 • Çalışan kendisine uygulanan eylem ve işlemlerde bir haksızlık yapıldığı kanısındaysa, konuyu yetkili makamlara aktarma hakkına sahiptir.

İş etiği kurallarımızda;

 • Grubumuzun tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük ve güvenilirliğin öncelikli değerler olduğu;
 • Çalışanlarımızın birbirleri ile ilişkilerinde, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, dürüst ve sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmelerinin, bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterilmesinin beklendiği,
 • Grubumuzun kaynak ve olanaklarının ne şekilde kullanılacağı, bu kaynakların ve varlıkların korunması,
 • Çalışanlarımızın kendi menfaatleri için tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto isteyemeyecekleri ve bu yönde teklifleri kabul edemeyecekleri;
 • Rüşvet ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemez olduğu;
 • Ticari sır ve gizliliğe ilişkin hükümler,
 • Grubumuzun; yasalara, topluma, çevreye, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, müşterilerimize, rakiplerimize ve sektöre karşı sorumlulukları yer alır.

Tüm çalışanlarımız bu kuralların iş akitlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilerek çalışıyor. Çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarını en üst seviyeden ve aksatmadan karşılıyoruz. Bu alandaki performansı her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takdir edilen Grup Şirketlerimiz, gerek kurulu bulundukları bölgelerde gerekse ülke genelinde çalışanlarının sosyal güvenlik primlerini en üst seviyede ve düzenli ödeyen kuruluşlar arasında yer alarak çalışma hayatına ve kamu maliyesine katkı sağlıyor. 2013 yılında Türkiye genelinde en yüksek prim ödeyen kuruluşlar arasında Erdemir 4., İsdemir 8. sırada yer aldı ve çalışma hayatına sağladıkları katkılar dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödüllendirildi.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.