Nitelikli İş Gücü

OYAK Maden Metalürji çalışanları;

  • Grubun kurum kültürünü, misyon, vizyon ve değerlerini benimsemiş,
  • Öncü, proaktif, bilgi üreten, sorunlara çözüm bulan, araştırmacı,
  • Grup hedeflerine, yaptığı işe ve geleceğe odaklanan,
  • Aktif katılımcı, açık iletişime ve ekip çalışmasına inanan, sinerji ve değer yaratan,
  • Pazar ve müşteri odaklı,
  • Yetkin, dinamik, profesyonel, nitelikli,
  • Fark yaratan ve yenilikçi,
  • Tüm bunların ötesinde mutlu ve memnun çalışanlardır.

Çalışanlarımızın hedeflerini şirket hedefleri doğrultusunda belirlemek, işe yaptıkları katkıları değerlendirmek, gelişim ihtiyaçlarını planlamak, çalışanları takdir ederek iş verimliliğini artırmak amacıyla Performans Yönetim Sistemi uygulanıyor. Elde edilen sonuçları ise eğitim ve kariyer gelişim planlamalarında kullanıyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak, yetkin, katılımcı ve yeniliğe açık iş gücü profilimizi genişletmek amacıyla çalışanlarımıza çalışma sürelerinin her aşamasında mesleki ve kişisel eğitimler, ulusal/uluslararası düzeyde seminer, kongre ve çalıştaylara katılım fırsatları sunmaya büyük önem veriliyor.

2016 2015 2014
TOPLAM EĞİTİM SAATİ (KATILIMCI SAAT) 187.712 311.648 214.923
KİŞİ BAŞI VERİLEN EĞİTİM SAATİ 36,75 57,32 38,3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Tam donanımlı Sağlık Merkezimizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İş Sağlığı faaliyetleri yürütülür.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.