Çevre Politikamız

İsdemir çevre faaliyetlerine verdiği önemi kısa ve uzun vadeli stratejileri ile birlikte, belirlediği politikalar ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürüyor. İsdemir’in temel yönetim felsefesinde yer alan çevre koruma yaklaşımı ve anlayışı  “İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası” ile tüm çalışanlar tarafından benimseniyor.

Çevre politikamızın temel ilkeleri:

Tüm süreçlerimizi yasalara uygun, paydaşlarına değer yaratan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetim Sistemleri politikamız; hedeflerle yönetime, hedeflerimize uygun kaynak sağlamaya, sürekli iyileştirmeye ve tüm çalışanlarımızın bilincini artırmaya dayanıyor.

  • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda teknik, ekonomik ve ticari değerlendirmeler sonucu çevreye en az atık veren teknolojileri uygulamak, ham maddenin etkin ve verimli kullanımı ile doğal kaynaklarımızı korumak,
  • Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmek,
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve devleti de içine alan tüm sosyal paydaşlarımızı İsdemir’in çevreye bakış açısı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve açık iletişim kurmak.

2007 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve her yıl yapılan TSE tetkikleri ile başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Yürütülen tetkiklerden aldığımız geri bildirimleri, Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları’nda ele alarak gerekli iyileştirme faaliyetlerini başlatıyoruz.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.