Yurtiçi Hurda Alım

İsdemir Hurda Satın Alma Şartları

İsdemir Yurtiçi Hurda Teknik Şartnamesine ulaşamak için tıklayın.

OYAK Maden Metalürji Yurtiçi Hurda Alım Müdürlüğü

Bülent BAYRAKTAR
bbayraktar@erdemir.com.tr
0216 578 8099

Umut DEMİRCAN
udemircan@erdemir.com.tr
0216 578 8124

İsdemir Hammade Tedarik Müdürlüğü

0 326 758 30 88Kaliteler
Eski Fiyat (TL/t) Yeni Fiyat (TL/t)
DKP 12850 12650
Ekstra 12800 12600
Bonus 12750 12550
Makas 11800 11600
1.Grup 11680 11480
2.Grup 9200 9000

16.04.2024 tarihinden itibaren geçerli fiyatlardır.
İsdemir Hurda Hazırlama Tesisleri Kamyonüstü Teslim.
 

İdari Hususlar

 • Hurda Tedarikçileri

  • 1-Faaliyet alanı Hurda Ticareti ve/veya Geri Dönüşüm olan.
  • 2-Demir Çelik Sektöründe üretici olan, proseslerinden çıkan hurdanın satışını yapmak isteyen firmalardan seçilecektir.
  • 3.Şahıs firma başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • 4.Firma başvurusu için firma sahibi, şirket yönetim kurulu kararı ile şirketi adına temsil etme yetkisi verilen şirket ortağı veya şirket yöneticisi tarafından yapılması şartı aranır. 

  1-Faaliyet alanı Hurda Ticareti ve/veya Geri Dönüşüm olan firmaların sunması gereken belgeler:

  • Firma Tanıtımı,
  • İletişim Bilgileri (1),
  • Ticaret Sicil Kaydı,
  • Faaliyet Belgesi,
  • Vergi Levhası,
  • Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
  • Yapılan Hurda Ticaretine İlişkin Referanslar
  • IBAN numarası
  • Yetkili kişi bilgileri, yetkili kişi cep telefonu no’su, firma ya da yetkili kişi e-maili, firma telefon no’su, firma faks no’su
  • Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi Hurda toplama ve ayıklama belgesi olarak bilinmektedir. Bu belge valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.
  • Çevre İzin ve Lisans Belgesi Geri Dönüşüm Sertifikası olarak bilinmektedir. Bu belge için yapılan başvurunun ibrazı da yeterlidir. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

  2-Demir Çelik Sektöründe üretici olan, proseslerinden çıkan hurdanın satışını yapmak isteyen firmaların sunması gereken belgeler:

  • Firma Tanıtımı,
  • İletişim Bilgileri (1),
  • Ticaret Sicil Kaydı,
  • Faaliyet Belgesi,
  • Vergi Levhası,
  • IBAN numarası
  • (1) Yetkili kişi bilgileri, yetkili kişi cep telefonu no’su, firma ya da yetkili kişi e-maili, firma telefon no’su, firma faks no’su

  Hurda Ticareti/Geri Dönüşüm Firmalarının ek olarak,

  • Limited ve ya anonim şirket olmak,
  • Ana faaliyet alanlarının hurda ticareti olması,
  • Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi’ni en az 1 yıl önce almış olması, şartlarını da sağlamış olması gerekmektedir.
  • Firmaların hurda satışı yapabilmeleri için İsdemir onaylı hurda tedarikçisi listesine girmeleri gerekmektedir. İbraz edilen evrakın uygun bulunması halinde firmaya tesis ziyareti düzenlenir.
  • Tesis ziyareti sonucu hazırlanacak inceleme raporu Grup Hurda Alım Yönetimine sunulur. Uygun görülmesi halinde firmadan deneme alımı yapılır. Yapılan deneme hurda alımlarının değerlendirme neticesi firmaya bildirilir. Teknik koşulların sağlaması durmunda firma sevkiyatı başlatılır
  • Gelen hurdanın kontrol ve kabulü OMMG Satınalma tarafından belirlenen gözetim firması veya Erdemir Grup Satınalma Hurda alım Müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır.
  • Hurda miktarının belirlenmesinde  İsdemir kantar sonucu geçerli olacaktır.

  • Tedarikçi firmanın hurda sevkiyat/ sevkiyatlarına yönelik  yapılan kalite değerlendirmesine herhangi bir itirazı olması halinde itirazını,  kalite değerlendirme raporunun  Erdemir / İsdemir tarafından  gönderim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde OMMG Hurda Alım Müdürlüğü’ne bildirmelidir.

   Firma itiraz bildirim süresi içinde itirazını bildirmez ise, ilgili sevkiyat/ sevkiyatlara ilişkin yapılan hurda kalite değerlendirmesini kabul etmiş sayılacaktır.

   Yapılacak itiraza yönelik  inceleme ilgili sevkiyat raporu ve sevkiyata ait fotoğraf kayıtlarının gözetim firmasınca yeniden incelemesini kapsamaktadır.

   Gözetim firmasının tekrar değerlendirme sonucu kararı tüm taraflar için nihai olacaktır.

  “Hurda sevkiyatlarında araç şoförlerinin İsdemir işletme sahasına girdiklerinde yanlarında bulundurmaları gereken Kişisel Koruyucu Güvenlik Malzemelerinin (Baret, koruyucu ayakkabı, reflektifli yelek) eksiksiz ve olması ve kati suretle kullanması esastır.

  İsdemir yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde koruyucu güvenlik malzemelerinde veya kullanımında bir eksiklik tespit edilmesi araç şoförünün 3 gün süre ile fabrika sahasına girmesi yasaklanacaktır.

  Benzer şekilde, fabrika sahasında arıza yapan araç için gelecek olan tamirci/ler aynı şekilde Kişisel Koruyucu Malzemeleri eksiksiz olması ve kullanması şarttır. Koruyucu Güvenlik malzemeleri eksiklik tespit edilen tamirci/ler İsdemir’e girişi yapılmayacaktır.

  "Yukarıda belirtilen hususlara azami önem gösterilerek kurallara uyulması, aksi halde cezai yaptırımların uygulanacağını önemle bildiririz.”

   OYAK MADEN METALÜRJİ HURDA ALIM MÜDÜRLÜĞÜ

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.