Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin başarıyla uygulandığı İsdemir’de sürekli gelişim felsefesi ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda Çevre Yönetim Sisteminin gösterge olarak yer aldığı Çevre Yönetim Süreci yaklaşımı benimseniyor.

İsdemir Çevre Yönetim Süreci; 3 ana parametreden oluşan (İzin ve Lisans Belgesi, Mevzuata Uyum ve Başarı ölçütleri) ve % puan üzerinden hesaplanan Çevre Performans Endeksi ile izleniyor.

Çevre Performans Endeksimizin bileşenleri su tüketimi ve resirkülasyon suyu miktarı, atık su analizleri, emisyon ölçümleri, katı atık geri kazanım oranları, ISO 14001 ÇYS’nin iyileştirme faaliyetleri, mevzuata uyum, çevre kazaları, yatırımlar/projeler ve ilerleme yüzdeleri gibi parametreleri içerir. Bu parametreler alt kırınımları da dâhil olmak üzere sürekli izlenir, değerlendirilir ve çevresel etki ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların geri kazanım oranının arttırılması amacıyla iyileştirme çalışmalarımızda kullanılır. Ayrıca yeni yatırımların Çevresel Etki Değerlendirme raporlarına veri sağlar.

2015 yılı içerisinde Grubun sürdürülebilirlik yönetiminde stratejilerin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla Sürdürülebilirlik Direktörlüğü yapılandırıldı. Grubun sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarında Sürdürülebilirlik Direktörlüğü, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde genel prensiplerin belirlenmesi çalışmalarını yürütüyor, koordine ediyor, izliyor ve Yönetim Kurulu Başkanına raporluyor. Yıllık Çevre Performans Endeksi hedefleri bu çalışmalar neticesinde belirleniyor, raporlanıyor ve sürekli gelişim sağlanıyor

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.