İsdemir’de Yetenek Yönetimi

İsdemir, Grup bazında yürütülen Bireysel Performans Yönetim Sistemi’nin bir parçası olarak, belli aralıklarla, performans sistemi dahilinde çalışanlara ilişkin değerlendirmeler yapılır. Bunun amacı; geri bildirim mekanizması oluşturmak, iş memnuniyetini arttırmak, verimli çalışmayı sağlamak, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanın yeteneklerini geliştirmek, işe alım sürecinin etkinliğini ölçmek, kariyer planlaması yapmak ve başarılı çalışanları ödüllendirmektir.

İsdemir, Grubun gelecek resminde yer alacak, bu resmi şekillendirebilecek, yeniliğe ve gelişime açık bireylerin kuruma kazandırılmasını hedefliyor. İşe alım uygulamalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor. Ayrıca Grubun “Dünya Klasında Şirket Olmak” vizyonuna katkıda bulunacak şekilde Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi uygulamalarını sürdürüyor.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.