İşe Alım Süreci

Kurumsal stratejik hedeflerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak işe alma sürecinde amacımız, yapılan iş analizleri ve iş tanımlamaları doğrultusunda işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayları “Doğru İşe Doğru İnsan" prensibiyle değerlendirmektir.

Yıllık kadro planı, yeni yatırımlar ve kariyer planlama süreci sonuçlarına göre belirlenen işe alım ihtiyaçları doğrultusunda İnsan Kaynakları, şirket içi/dışı kaynakları kullanarak ilgili departmanlar ile birlikte mülakat ve değerlendirme aşamalarını yürütür.

İsemir işe alım süreci 5 aşamadan oluşur;

İngilizce Dil Sınavı

Mühendislik ve idari fakülte mezunu olan adaylarda, iyi derecede İngilizce dil bilgisi şartı aranır. Yabancı dil seviye belirleme sınavı olarak TOEFL sonucu istenmekte olup, adayların puanının en az 60 olması gerekmektedir. Günlük işlerde sıklıkla İngilizce kullanımı gerektiren pozisyonlara başvuran adaylarda TOEFL puanının en az 70 olması şartı aranır.

Test Uygulamaları

Mühendislik ve idari fakülte mezunu olan adaylarda, adayların, davranış önceliklerini belirleyerek, hangi işlerde daha verimli çalışabileceklerini değerlendirilmesi amacıyla Kişilik Envanteri yapılır.

Diğer pozisyonlar için işe alımlarda ise kişilerin değişik yönlerini saptamaya yarayan davranışsal ölçüm tekniği olan Psikoteknik Testler uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Mülakatı

Adaylarla, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından ön mülakat yapılır.

Panel Mülakat

Mühendislik ve idari fakülte mezunu olan adaylarla, ilgili departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları yöneticileri tarafından ortak mülakat yapılır.

Sağlık Muayenesi

Adaylar, iş yerinde çalışmalarında tıbbı yönden engel olabilecek herhangi bir durumlarının olup olmadığının tespiti için sağlık muayenesine tabi tutulur.

Tüm aşamaların sonunda başarılı bulunan adaylar gerekli onay ve izinlerin tamamlanması ile İsdemir’deki görevlerine başlatılırlar.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.