İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir.

Tüm süreçlerimizde her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket ediyor ve riskleri minimize ederek kazasız üretim yapma hedefiyle çalışıyoruz. Örnek davranışların ödüllendirildiği, dünya standartlarında koruyucu malzeme temini gibi iş motivasyonunu artıran iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yürütüldüğü Grubumuzun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikasında belirtilen ilkeler doğrultusunda “Kazasız Çelik” anlayışıyla hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu ilkeler;

 • Risk yönetimi uygulayarak kazasız çelik üretmek,
 • Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanların sağlıklarını korumak,
 • Sürdürülebilir güvenlik kültürünü çalışanların sahiplenmesini sağlamaktır.

30 Haziran 2012’de çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda öngörülen “Risklerin Belirlenmesi ve Giderilmesi” konusundaki çalışmaları 2000’den bu yana etkili bir şekilde sürdüren İSDEMİR, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarıyla sektöre öncülük eder. Grup şirketlerimizin uyguladığı TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere;

İşletme genelinde İSG odaklı iyileştirmelerin sağlanmasında ve kazaların önlenmesinde ünitelere yardımcı olan önemli sistematikler;

 • İsdemir İSG Kurulu Toplantıları
 • Ünite Aylık İSG Kurul Toplantıları
 • Başmühendislik İSG toplantıları
 • Genel Haberli Güvenlik Turları
 • Ünite İçi Güvenlik Turları
 • 5S Denetlemeleri
 • Acil Durum Tatbikatları
 • İsdemir Kaza Paylaşım Sunuları
 • Risk Değerlendirme Çalışmaları,
 • Olay/Uygunsuzlukların Değerlendirilmesi
 • Kaza İnceleme Raporları,
 • Ramak Kaldı Raporları,
 • İSG Eğitimleri,
 • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi(DOGY) Eğitimleri,
 • WSA İSG Denetimleri
 • Gaz Hatları, Alt Yapı Kazı, Radyografi Film Çekimi Gibi Riskli Çalışmalarda Çalışan ve Proses Emniyeti İçin Düzenlenen Protokoller (Özel İzne Tabi Çalışmalar), vs.
Bu sistematiklerimizi takip edebilmek ve performansımızı ölçmek üzere bize özel yazılım kullanılmaktadır. Özellikle proaktif çalışmalar ile ilgili olarak uygunsuzluk ve ramak kaldı raporlanmasında kullanılıyor. İş Güvenliği Müdürlüğü Acil Durum Eğitim Merkezinde aşağıdaki eğitimler veriliyor. Bazı eğitimleri; Gaz Yangını Simülatörü, Yüksek Açı Eğitim Platformu, Dar Alanda İlerleme Eğitim Simülatörü, Kapalı Alanda Müdahale Eğitim Simülatörü, Enkaz / Yıkıntıya müdahale eğitimi, Teknik kurtarma malzemeleri ve kullanımı eğitimi, dar alanda kurtarma simülatörü olarak sıralayabiliriz.

İSG alanında uluslararası gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip edebilmek için, üyesi bulunduğumuz Dünya Çelik Birliği’nin (WSA) Güvenlik ve Sağlık Komitesi’ne katılım sağlanıyor. Birliğin son yıllarda çelik sektöründe yaşanan ve ölümle sonuçlanan iş kazalarında öne çıkan 5 ana faktör için (Hareketli Ekipman, Yüksekten Düşme, Cisim Düşmesi, Gazlı Bölgelerde Çalışma, Vinçler) belirlediği ölçütlerle 6 ayda bir güvenlik turları gerçekleştirilmektedir. Bu turlara özellikle işletme dışı çalışanlarımız farklı bir gözle üst düzey yöneticilerimiz dahil olmak üzere katılım sağlanıyor. Tur listesine son olarak proses güvenliği ve trafik ile ilgili sorularda eklenmesi hedefleniyor. Ayrıca İsdemir Ulusal İSG kongrelerine katılım sağlıyor.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.