Hizmetler

İsdemir uzun yıllar boyunca elde etmiş olduğu bilgi birikimi ve olanaklarını hizmet olarak müşterilerine sunar. Yüksek düzeydeki teknik olanakları ve tecrübesiyle laboratuvar hizmetlerini verir.

İsdemir Limanı Akdeniz Bölgesi'nin en büyük dökme katı ve genel kargo limanıdır. İskenderun Körfezi'nde İskenderun merkezine 22 km, otoyol ve E91 karayoluna 4 km. uzaklıktadır ve limanın ulusal demiryolu sistemine direkt bağlantısı bulunmaktadır.

Dökme katı, genel kargo ve dökme sıvı yüklerin yükleme/boşaltması yolu ile müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Hizmetlerimiz

 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Liman Hizmetleri

LİMAN

İsdemir Limanı Akdeniz Bölgesi'nin en büyük dökme katı ve genel kargo limanıdır. İskenderun Körfezi'nde İskenderun’a 22 km, otoyol ve E91 karayoluna 4 km. uzaklıkta kurulmuştur ve limanın ulusal demiryolu sistemine direkt bağlantısı bulunmaktadır.

İsdemir Limanı fabrika ihtiyaçlarının tamamını karşılamakta, kapasitesinin önemli bir kısmı ile ülke ve çevre sanayine, ticaretine hizmet vermektedir.

Limanın, ISPS Kod’a (International Ship and Port Facilitiy Security Code) uygun olarak fens ile tamamen koruma altına alınmış 1.072.248 m2 alanı bulunmaktadır.

Deniz Hizmetleri

İsdemir Limanında Kılavuzluk ve Römorkaj hizmetleri, İsdemir Liman yönetimine bağlı olarak yürütülmektedir. Deniz araçları filosunda 4 adet 30 ton kapasiteli, 2 adet 60 ton kapasiteli römorkör, 2 adet 20 knot seyir süratine sahip pilot botu ve 3 adet palamar botu bulunmaktadır. Servis ağını bütünleyen deniz servisi, uzman kılavuz kaptanların nezaretinde 24 saat kesintisiz römorkaj ve kılavuzluk hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Gemilerin acenteleri vasıtasıyla talepleri halinde MARPOL 73/78 Ek 1, 4 ve 5’e uygun atıkları alınmaktadır.

Yükleme, Boşaltma ve Terminal Hizmetleri

24 saat sürekli hizmet veren İsdemir Limanı üç vardiya halinde çalışıyor. Limanda her türlü elleçleme makine ve teçhizatı bulunuyor.

İsdemir Limanı, ülkemizin geniş bir bölgesine hizmet verebilecek konumda olup, İsdemir’in ihtiyaçlarının haricindeki mevcut kapasitesini ticari olarak işletmekte, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlar.

Dökme yüklerde 180.000 DWT büyüklüğünde gemilere hizmet verilebilen limanımızda 60.000 DWT büyüklüğündeki gemiler dahil her türlü gemilerde talep sahiplerinin yük elleçlemeleri emniyetli ve hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çevre sanayi kuruluşlarının liman ihtiyaçlarının yoğun şekilde karşılanmasının yanında Antakya, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ illerinden talep sahiplerine de hizmet verilmektedir. Ayrıca, transit yükler için talep sahiplerine her türlü yükleme/boşaltma, terminal ve geçici depolama hizmetleri sağlanmaktadır.

Gümrük Hizmetleri

Gümrük Hizmetleri İsdemir sahasında bulunan Gümrük Müdürlüğü tarafından icra edilmektedir.

Açık ve kapalı saha depolama imkanları mevcuttur.

Saha Tipi Kapalı Alan (hektar) Açık Alan (hektar)
A Tipi Gümrük Antreposu 0.42 6.96
C Tipi Gümrük Antreposu 44.5
Geçici Depolama Alanı 27

Güvenlik Hizmetleri

İsdemir Limanı Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu (International Ship and Port Facilitiy Security Code, ISPS) uygulamaktadır. Bu kapsamda liman tesisi özel bir güvenlik teşkilatı ile korunmaktadır.

Rıhtım Bilgileri

Genel Kargo ve Dökme Katı Rıhtımları

Rıhtım Bilgileri 1 Nolu Rıhtım 2 Nolu Rıhtım 3 Nolu Rıhtım 4 Nolu Rıhtım 5 Nolu Rıhtım
Rıhtım Boyu (m) 500 240 260 220 200
Derinlik (m) 19,0 12,0 8,0 13,5 13,0
Rıhtımın Su Seviyesinden Yüksekliği (m) 3,00 3,00 2,50 2,75 2,75
Yanaşacak Maksimum Kapasiteli Gemi Tonajı (DWT) 180,000 50,000 8,000 60,000 60,000
Draft Tahdidi (m) 17,5 11,5 7,5 12,5 12
Vinç Adedi 2 5 4 2 2
Vinç Kapasiteleri (Ton) 50 15 10 55 55
Vinç Uzanma Mesafesi (Usturmaçadan itibaren) (m) 28 14 17 28 28


Dolfen Rıhtımı
Rıhtım boyu (m) 106
Derinlik (m) 14
Rıhtımın su seviyesinden yüksekliği (m) 4,75
Yanaşacak maksimum kapasiteli gemi tonajı 12.500 DWT
Draft tahdidi(m) 12,5
Acil Bırakma Kanca Sistemi (Çekme Kapasitesi: 120 ton) 4
Boru Hattı Bilgileri
-Benzol Boru Hattı (6” çapında) 3500 metre (Flanş Standardı 6“ DIN 2501 PN 16) 90 ton/h
-Şamandıra Sayısı 2
-Acil Bırakma Kaplini 1

İsdemir Liman Kılavuzu için tıklayınız

Tehlikeli Madde Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız

İsdemir Limanı Hizmet Listesi ve Özel Koşullar Hizmet Tarifesi için tıklayınız.


İletişim Bilgileri

Liman Müdürlüğü
Tel : 0 (326) 758 3080
Faks : 0 (326) 755 3759
E-mail : liman@isdemir.com.tr

LABORATUVAR

Laboratuvarlar Müdürlüğü ve Kalite Metalürji Müdürlüğü bünyesinde yer alan laboratuvarlarda esas olarak İsdemir içi işletme/satınalma birimlerine hizmet verilmekle birlikte, talep edilmesi ve iş yoğunluğunun uygun olması durumunda şirket dışı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile özel şahıslara ücreti karşılığı analiz/test hizmeti verilebilmektedir. Laboratuvarlarımızda demir-çelik endüstrisinde kullanılmak üzere satın alınan hammadde, yardımcı hammadde, ferroalyajlar, refrakterler, madeni yağlar, mekanik yedekler, kimyasal malzemeler, proses aşamasındaki ara ve nihai ürünler ve yan ürünlerin analizleri yapılmaktadır. Analiz sürecimiz, uluslararası standartlara uygun şekilde numune alımından başlayarak, fiziksel ve kimyasal analizlerin yapılması ve sonuçların raporlanmasını kapsar.

Ayrıca kömürlerin koklaştırılması ile ilgili testler ve deneyler ile petrografik (maseral sayımı ve vitrinit reflektans) analizleri, işletmemizde üretilen gazların kimyasal ve nem analizleri, sistemlerdeki suların kimyasal analizleri de yapılmaktadır.

Laboratuvarlarımız TS EN ISO/IEC 17025 Yeterlilik Belgesine sahip olup, müşterilerimize aşağıdaki malzemelerin analizlerinde hizmet verilebilmektedir.

- Kimyasal Analiz ve Fiziksel Test Yapılan Malzemeler:

 • Kireç taşı, Kuvarsit, Kalsine Kireç
 • Dunit, Dolomit, Boksit
 • Pelet, Demir Cevheri, Sinter
 • Demirli Manganez, Kömür
 • Baca tozu, cüruf
 • Manganez Cevheri, Kok, Kok tozu, Kalsine Petkok, Antrasit, PCI
 • Ferro alaşım malzemeler
 • Refrakter malzemeler
 • Kriyolitli Mg, Florit, Tufal
 • CaSi, CaFe, Ca, S, Al tel
 • Külçe Al, Tane Al

Numunelerin çeşidine göre, OES, XRF, XRD, ICP-OES, C-S, Termogravimetrik vb. analiz cihazları kullanılarak eritiş/yaş/pres yöntemleri ile tam kantitatif olarak kimyasal ve faz analizleri yapılır.

- Ara Ürün ve Nihai Ürün Analizleri

 • Pik
 • Kangal
 • Kütük
 • Slab
 • Haddelenmiş Rulo
 • Kangal

Pik ve Çelik numunelerin analizleri OES Spektrometrelerinde yapılmakta olup, istenildiği takdirde numunede daha hassas
C-S ve N-O-H analizleri yapılabilmektedir.

- Yan Ürün Analizleri

 • Katran
 • Benzol
 • Amonyum Sülfat

Yan ürün analizleri ASTM ve yaş analiz metotları kullanılarak Destilasyon,
Gaz Kromatografi vb. cihazlar ile yapılmaktadır.

- Fiziksel ve Mekanik Testler

 • Kırma
 • Öğütme
 • Eleme
 • Mukavemet (Pelet, Refrakter)
 • Porozite (Refrakter)
 • Tambur Testi (Pelet, parça cevher)
 • Los Angeles aşınma testi

Çok çeşitli ebatlarda öğütme, kırma ve eleme işlemleri yapılabilmektedir.

- Teknolojik ve Metalografik Testler

 • Yük altında indirgenme (RUL)
 • Şişme (FSI)
 • Düşük sıcaklıkta indirgenme ve parçalanma dinamik (LTD)
 • Düşük sıcaklıkta indirgenme ve parçalanma dinamik (RDI)
 • İndirgenme İndeksi (RI)
 • Kalıcı doğrusal değişim (PLC-Refrakter)
 • Yük altında refrakterlik tayini ve sürünme (RUL and Creep- Refrakter)

RUL, LTD, RDI, RI, FSI, PLC Fırını, RUL and Creep, Los Angeles, porozite ve mukavemet cihazları ile teknolojik testler yapılmaktadır.

ÜRÜNE YÖNELİK MEKANİK TESTLER

Fabrikamızda üretilen çelik ürünlere ait standart ve proses kontrol gereği testler Mekanik Test Laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Çeşitli kapasitelerde çekme test cihazları ile birlikte çentik darbe, sertlik, katlama, dwtt testleri TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında yürütülmektedir.

Metalografik incelemeler kapsamında kullanılan makro ve mikro mikroskoplar ile gerekli mikro yapı incelemeleri, martenzit oranı hesaplamaları, tane boyutu ölçümü, inklüzyon taraması gibi çalışmalar yapılabilmektedir. Detaylı incelemeler ve karakterizasyon çalışmaları için ayrıca SEM (elektron mikroskobu) cihazı kullanılmaktadır.

Mekanik Testler;

 • Çekme Testi
 • Eğme/Katlama Testi
 • Sertlik Testi (Mikro ve Makro)
 • Basma Testi
 • Çentik Darbe Testi
 • Yüksekten Ağırlık Düşürmeli Yırtma Testi (DWTT)
 • Kütük/Slab Makro Dağlama

Metalografik ve Tahribatsız Muayene Testleri;

 • Tane büyüklüğü sayımı
 • İnklüzyon taraması
 • Dekarbürizasyon derinliği
 • Mikro sertlik, mikro dağlama
 • Gözle Muayene (VT)
 • Ultrasonik Muayene (UT)
 • Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)
 • Sıvı Penetrant Muayenesi (PT)İletişim:

Laboratuvar Müdürlüğü / Kalite Metalürji Müdürlüğü
E-mail : info@isdemir.com.tr
© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.