Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Global ekonomi, 2018’de güçlü büyüme kaydetse de…

IMF’nin Ocak 2019’da yayınlanan güncel tahminlere göre, dünya ekonomisi 2018’de %3,7 seviyesinde büyüyerek güçlü bir performans sergiledi. Bu güçlü büyüme performansına karşın, 2018 yılını gündemin sıklıkla değiştiği, hem ekonomik hem de siyasi bakımdan dünyanın farklı bölgelerinde gerilimli bir atmosferin hakim olduğu bir yıl olarak hatırlayacağız.

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler, Brexit sürecindeki belirsizlik, gelişmiş ülke merkez bankaları kararlarının etkisinde şekillenen global ekonomik görünüm, Çin’de ekonomik faaliyette izlenen yavaşlama, petrol fiyatlarındaki oynaklık başlıca tartışma maddeleri oldu.

Gündemi belirleyen en önemli konuların başında ise, ABD’nin öncülüğünde gelişen ve dünya ölçeğinde korumacı politikaların etkisinin artığını işaret eden ticaret savaşları yer aldı.

Dünya ekonomisinde en büyük paya sahip olan gelişmiş ekonomilerdeki görünüm, 2018’in güçlü büyüme performansına önemli katkıda bulunsa da, gelişmekte olan ülkelere yönelik risklerin belirginlik kazanması geleceğe dair küresel büyüme beklentilerini etkiledi.

KÜRESEL ÇELİK TALEBİNDEKİ BÜYÜMEDE SON DÖNEMDE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE HAYATA GEÇEN ALTYAPI YATIRIMLARI İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GÖRECE İYİLEŞEN EKONOMİK PERFORMANS ETKİLİ OLDU.

IMF, 2019 büyüme hızına ilişkin beklentisini, %0,2 oranında azalttı. Sonuç olarak, 2019’un dünya ekonomisi için görece zor bir yıl olabileceği ve özellikle ABD ekonomisinin öncülüğünde yaşanacak ekonomik gelişmelerin, küresel ekonominin yeni bir dengeye doğru evrilme sürecini ivmeleyebileceği düşünülüyor.

Dünya çelik sektörünün yönünü global büyüme belirleyecek.

2018 yılında küresel çelik talebi büyümeye devam etti. Worldsteel, 2018’de global çelik talebinin küresel büyümenin az üzerinde ve %3,9 oranında büyüdüğünü tahmin ediyor. Bu büyümede son dönemde gelişmiş ülkelerde hayata geçen altyapı yatırımları ile gelişmekte olan ülkelerde görece iyileşen ekonomik performans etkili oldu.

Güçlü seyreden taleple birlikte üretimde de artış gözlendi. Diğer emtia fiyatlarının yanı sıra çelik fiyatlarında da yükseliş kaydedildi. Ancak ABD ve AB tarafından çelik sektöründe alınan korumacı politika önlemlerinin tarihin en yüksek düzeyine ulaşmasının etkisinde 2018 sonuna doğru emtia fiyatlarında gerileme izlendi.

 Küresel ekonomideki mevcut gelişmelerin varlığında, 2019-2020 yılları arasında çelik sektörüne dengeli piyasa koşullarının yön vereceği düşünülüyor. Worldsteel, aynı varsayımla, 2019’da küresel talebin %1 bandında, görece daha yavaş bir artış sergileyeceğini tahmin ediyor.

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2018’de sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye devam etti.

OYAK Maden Metalürji Grubu (OMMG) üretimdeki üstünlükleri, rekabet avantajları, müşteri ve pazar odaklı yapısıyla ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmetleri sunmaya yönelik faaliyet ve yatırımlarını 2018’de kararlı bir şekilde sürdürdü.

 Fiyat dalgalanmalarının başarıyla yönetilmesini odağına alan Grubumuz, doğru zamanda doğru aksiyonların alınması ve bunların verimliliğe dönüştürülmesi sonucunda, performansını ivmelemeye olumsuz küresel koşulların varlığında devam etti. Bunun yanında ürün portföyümüzde katma değerli ürünlerin payının artırılması ve müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yüksek kalitesi, başarılı olmamıza değerli katkı sağladı.

Stratejik hedeflerimiz çerçevesinde rekabet avantajımızı geliştirmek amacıyla yapmakta olduğumuz yatırımlara 2018 yılında da devam ettik. Toplam 216 milyon ABD doları yatırım tutarına ulaştığımız yıl içerisinde Erdemir ve İsdemir’de 33 adet yatırım projemize stratejik büyüme planımızda öngördüğümüz şekilde devam ettik.

 9,145 milyon ton ham çelik ürettiğimiz 2018’de, Türkiye’nin ham çelik ihtiyacının yaklaşık %25’ini karşıladık. Nihai ürün satışımız ise 8,4 milyon tona ulaştı.

 Faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemiz ekonomisi için artan oranda katma değer üreten Grubumuz, ihracattan da önemli pay almaya devam etti. 2018 yılında 50 ülkede 200 farklı müşteriye 1,6 milyon ton ihracat gerçekleştirdik.

Pazardaki gelişmelere sürekli ve etkin bir şekilde cevap verebilmek, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu çelik kalitelerini üretebilmek amacıyla Ar‑Ge faaliyetlerimizi hızlandırdık. Yeni ürün, kalite ve ebat geliştirme gibi piyasada rekabet avantajı yaratacak fikir, ürün ve sistem yenileme projelerimize odaklandık. Ar‑Ge Merkezi’mizde 30 projeyi tamamladık, 31 projenin ise çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz.

Verimlilik artırıcı ve maliyet düşürücü unsurlara öncelik veren Grubumuz, 2018 yılında Ar‑Ge Merkezi’nde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 18 yeni çelik kalitesi geliştirdi, yassı çelik ürün kalite sayısını 479’a ulaştırdı.

2018’de, tüm zorlukları bertaraf ederek ulaştığımız bu parlak performans tablosu 12 bin kişilik büyük bir ailenin yoğun emeği, güçlü aidiyet duygusu ve ülke sevdasının somutlaşmış halidir.

Geleceğe dünden hazırız

Global ölçekte üretim ve hizmet yetkinlikleri ile farklılaşan bir grup olarak, stratejilerimizi proaktif bir yaklaşımla şekillendirmeye, yatırım olanaklarını değerlendirmeye, piyasaları yakından izleyerek gerekli aksiyonları almaya, öngörüye dayanan, disiplinli çalışmalarımızla tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

Uzun yıllardır inşa ettiğimiz kurumsal yetkinliklerimiz, deneyimimiz, vizyonumuz, verimlilik eksenindeki çalışmalarımız, iyi yetişmiş insan kaynağımız ve Grubumuzun geleceğine olan inancımızla Türkiye için daha nice başarılara ulaşacağız.

Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz değerli hissedarlarımıza, bizleri daha ileriye taşıyan çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Süleyman Savaş Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı

© 2017 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.