Ar-Ge ve İnovasyon

OYAK Maden Metalürji olarak faaliyetlerimizin temelini müşterinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan ürünler ve hizmetler oluşturuyor. Bu amaçla, Ağustos 2014'te Türk çelik sektörünün ilk ve tek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-ge Merkezi'ni ülkemize kazandırdık. Merkezde tüm Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği ürün geliştirme simülasyon cihazlarını içeren laboratuvar oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırıyor, yenilikçi anlayışımız doğrultusunda rekabette avantaj sağlıyor ve inovasyon kültürümüzü geliştiriyoruz.

Demir Çelik Sektöründe açığa çıkan organik içerikli atıkların demir ve karbon girdisi olarak üretime kazandırılmasına yönelik olarak pilot ölçekli bir piroliz tesisi kuruldu. Yapılan denemeler sonucunda endüstriyel boyutta bir tesisin ihtiyaç duyacağı gereklilikler belirlenmiş ve atıklarımızın bertarafına uygun yeni bir yöntem uygulamaya konuldu.

2016 yılında TÜBİTAK TEYDEB “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında; sıvı ham demir maliyetlerini azaltmaya, katma değeri yüksek yeni çelik kaliteleri geliştirilmeye yönelik olarak toplamda dört adet proje başvurusu gerçekleştirilirdi. Üç projemiz desteklenmeye uygun bulunurken, diğer projemiz ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. OYAK Maden Metalürji olarak Ar-Ge ve İnovasyon odaklı projelerimizde ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını projelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak hem üniversiteler hem de farklı sanayi kuruluşları ile etkili ve değer yaratan işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyor, teknolojiyi beraber yaratmayı hedefliyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri de müşterilerimizin bugün ihtiyaç duyduğu yeni çelik kalitelerini geliştirmektir. Yaptığımız ürün ve üretim kabiliyeti geliştirme çalışmaları neticesinde her yıl yaptığımız satışların %10’undan fazlasını son 3 yıl içerisinde geliştirdiğimiz ürünler/hizmetler oluşturuyor. Ayrıca müşteri ihtiyaçlarına özel ve uluslararası standartlara göre çok daha dar tolerans aralıklarında malzemeler üreterek müşterilerimizin uygulamalarına özel çelik kaliteleri geliştiriyoruz ve daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda grubumuzun pazara sunduğu yassı çelik kalite sayısı 430’u geçmiştir.

OYAK Maden Metalürji yeni fikirlere ve değişime her zaman açıktır. Hem bizim hem de müşterilerimizin daha rekabetçi olması amacıyla yatırımlarımıza müşteri ve pazar ihtiyaçlarını ön plana koyarak devam ediyoruz. Sektördeki gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip ederek, ileriye yönelik projelerde en başından itibaren müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, teknik bilgi ve tecrübelerimizi ürün geliştirmeye aktararak ve sektörün gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağı yeni ürünleri belirleyip gerekli yatırımları önceden planlayarak sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız ile sektörde üstünlüğümüzü sürdürebilir kılmaya özen gösteriyoruz. Daha önce açıklanan yeni galvaniz hattı yatırımı ile Türkiye ve bölge otomotiv sektörünün ihtiyacı olan kalite ve ebatların çok büyük bir kısmını üretmeye başlayacağız. Ayrıca üretim hatlarında sürekli yapılan iyileştirme yatırımlarımız ile müşterilerin artan kalite ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmaya çalışıyoruz.

Otomotiv ana ve yan sanayisinde soğuk şekillendirme prosesinde kullanılan Erdemir çelik kalitelerinin şekillenebilirlik davranışlarının incelenmesi ve bilgi birikiminin oluşturulması ile parça ve kalıp tasarım süreçlerinde simülasyon çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, Ar-Ge Merkezi bünyesinde metal şekillendirme laboratuvarı kuruldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen test ve analiz çalışmaları doğrultusunda, simülasyon çalışmalarında otomotiv sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan Autoform yazılımıyla uyumlu 50 otomotiv kalitenin veri kartları hazırlandı. Hazırlanan malzeme veri kartları Autoform yazılımının Aralık 2016 içerisinde yayınlanan yeni R7 sürümünde diğer rakip üreticileri ile birlikte yer aldı. ERDEMİR, gerçekleştirmiş olduğu bu başarılı çalışma ile Autoform yazılımında kendi malzemelerine ait veri kartlarını yayınlanan ilk Türk şirketi oldu.

Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları ve jant üreticileri tarafından talep edilen sıcak haddelenmiş DP600 ve S700MC kaliteleri için onay süreçleri kademeli olarak tamamlanmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları yanında rekabette başarı sağlamanın en önemli faktörlerinden biri de ürün ve serviste inovasyondan geçiyor.

Servis alanında da çelik servis merkezlerimiz, operasyonel gücümüz sayesinde müşterilerimize istedikleri ürünleri tam zamanında, istedikleri ebatlarda kapılarına teslim edebiliyor ve yurtiçi ve yurtdışında belirli bölgelerde yürüttüğümüz depolama ve sevkiyat faaliyetlerimiz ile müşterilerimize en yakın noktadan hizmet sunuyoruz.

Son olarak teknik destek alanında da müşterilerimizin hem güncel ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunuyoruz hem de tasarım çalışmalarına destek vererek ve en uygun ürünleri tercih etmelerini ve kullanmalarını sağlayarak, çeliğin toplam üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturduğu çelik yoğun üretim yapan sektörlerde müşterilerimize rekabet avantajı sağlıyoruz.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.