Yönetim Sistemleri Politikası

OYAK Maden Metalürji Grubu demir çelik sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara uygun çelik ürünleri üreterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlar.

Tüm süreçlerimizi yasalara uygun, paydaşlarına değer yaratan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütürüz.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri politikamız; hedeflerle yönetime, hedeflerimize uygun kaynak sağlamaya, sürekli iyileştirmeye ve tüm çalışanlarımızın bilincini artırmaya dayanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin ilkeleri aşağıda verilmiştir;

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Risk Yönetimi uygulayarak “Kazasız Çelik” üretmek,
 • Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanlarımızın sağlıklarını korumak,
 • Sürdürülebilir “güvenlik kültürünü” çalışanlarımızın sahiplenmesini sağlamak.

Kalite

 • Müşteri odaklılığı etkin bir iletişim ile organizasyonun bütününe yaymak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı çalışan kültürü oluşturmak,
 • Verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan proje ve iyileştirmeler ile karlılığımızı artırmak.

Çevre

 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda teknik, ekonomik ve ticari değerlendirmeler sonucu çevreye en az atık veren teknolojileri uygulamak, hammaddenin etkin ve verimli kullanımı ile doğal kaynaklarımızı korumak,
 • Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmek,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve devleti de içine alan tüm sosyal paydaşlarımızı OYAK Maden Metalürji Grubu’nun çevreye bakış açısı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve açık iletişim kurmak.

Enerji

 • Enerji verimliliğini yükselten teknolojik yenilikleri uygulamak,
 • Açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmak,
 • Sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek.

Bilgi Güvenliği

  • Üretilen, işlenen ve paylaşılan kurumsal bilginin bir değer olduğunun tüm çalışanlarımızda farkındalığını sağlamak,
  • Kurumsal bilgi varlıklarını ve bilgi işlenen ortamları tanımlamak, risklerini sistematik olarak yönetmek ve güvenlik açıkları ile ilgili önlemleri almak,
  • Bilgi alışverişinde bulunduğumuz paydaşlarımızın Bilgi Güvenliği gereklerine uymak ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak.

OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, benimsediğimiz bu ilkeleri gözetecek, davranış ve iş yapış biçimlerimize yansıtacağız.

OYAK Maden Metalürji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış ve 30.12.2015 tarihli duyuru ile yayımlanmıştır.

© 2017 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.