Genel Bilgi

Daha Fazla Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Daha Fazla Bilgi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Daha Fazla Bilgi

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu

Daha Fazla Bilgi

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetimi

Daha Fazla Bilgi

Ortaklık Yapısı

Daha Fazla Bilgi

Ticaret Sicil

Daha Fazla Bilgi

Esas Sözleşme

Daha Fazla Bilgi

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Daha Fazla Bilgi

Sorumluluk Beyanı

Daha Fazla Bilgi

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Daha Fazla Bilgi

Politikalar ve Yönetmelikler

Daha Fazla Bilgi

Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge

Daha Fazla Bilgi

Bağımsız Denetim

Daha Fazla Bilgi