Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Gelişim Odaklı Entegre Güç

Sürdürülebilir Büyüme

Türkiye ekonomisine katkımızı büyütürken aynı zamanda hissedar değerini artırmayı, piyasa varlığımızı güçlendirmeyi ve paydaşlarımıza değer katmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz finansal sermayeyi; katma değerli ürün ve hizmetler üretmek, insan kaynağımızı geliştirmek, topluma ve çevreye fayda sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

Daha Fazla Bilgi

Sorumlu Üretime Entegre Güç

Sorumlu Üretim

Sorumlu üretimi değişmez temel gereklilik olarak görürüz. İklim değişikliği kaynaklı etkiler başta olmak üzere çevresel etkilerimizi azaltmaya, yeşil döngüsel ekonomiye geçişte rol oynamaya, iş sağlığı ve güvenliği alanında en iyi performansı sağlamak üzere öncü uygulamaları hayata geçirmeye odaklanırız.

Daha Fazla Bilgi

İnsanı Merkeze Alan Entegre Güç

İnsanı Merkeze Alan Yaklaşım

Paydaşlarımız için değer yaratma anlayışını benimsiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yarattığımız istihdam ve bölgenin kalkınmasına verdiğimiz destekle yerel toplulukların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamayı esas alırız.

Daha Fazla Bilgi