Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Grubumuzun 50. yılı, dünya ve Türkiye çelik sektöründe zorlu koşulların hakim olduğu bir yıla denk geldi. Erdemir Grubu olarak uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara, çelik fiyatlarındaki düşüşe ve artan ithalata rağmen, 2015 yılında üretim ve satış rekorlarının yanı sıra yatırımlarımızı da sürdürdük ve kârlılığımızı koruduk.

Türkiye’nin demir çelikte net ithalatçı durumuna geçtiği 2015 yılında, 8,9 milyon ton ham çelik ve 7,4 milyon ton yassı ürün üretimi gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attık. Böylece Grubumuz, ülkemizin ham çelik üretiminin %28’ini tek başına gerçekleştirmiş oldu.

Grubumuz ayrıca 1,3 milyon ton soğuk ürün, 326 bin ton galvanizli ürün, 244 bin ton ambalaj çeliği ve 5,4 milyon ton sıcak haddelenmiş yassı ürün satışı ile yassı ürün grubunda bugüne kadarki en yüksek sevkiyatı gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra 2015 yılında, portföyüne 87 yeni müşteri ekleyerek, geniş ürün yelpazesiyle müşteri odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak, satışlarımızı %8 artırarak 4,4 milyar ABD doları gelir elde ettik. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada yaşanan dalgalanmalara rağmen başarılı bir performans sergileyerek, 42 ülkeye 403 milyon ABD doları tutarında ihracat gerçekleştirdik.

Grubumuzun 2015 yılı toplam yatırım harcamaları ise 201 milyon ABD doları oldu. Faaliyet kârımız 585 milyon ABD doları, yıllık net kârımız 414 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Grubumuzun FAVÖK’ü 770 milyon ABD doları, FAVÖK marjı ise %17,6 oldu.

Grubumuzun konsolide aktif büyüklüğü 2015 yıl sonunda 6,4 milyar ABD doları olurken, özkaynaklarımız 4,3 milyar ABD doları seviyesi ile güçlü mali yapımızın devam etmesini sağladı.

Bugün, Erdemir Grubu 50. yılında zirvede olgunluk dönemine girerken, yarım asırlık tecrübesini ve bilgi birikimini 2020 vizyonu çerçevesinde yaratıcılık, verimlilik ve müşteri odaklılık üzerine inşa etti.

Grubumuz 2015 yılında yenilikçi, yalın, esnek ve çevik bir kurum kültürü ile hem yurt içi hem de yurt dışı ticari ilişkilerinde uzun vadeli, karşılıklı kazanç ve saygıya dayalı işbirliklerini sürdürdü.

Elde ettiğimiz olumlu sonuçlarımızdaki en önemli etken, takım çalışması oldu. Tüm birimlerimizin işbirliği ve ekip ruhu ile ortaklaşa çalışması ve doğru olanı sahaya eksiksiz bir biçimde yansıtması, satış ekiplerimizin sektör tecrübesi, piyasa takibi ve alım-satım konusundaki anlık, doğru ve hızlı kararları, destek ekiplerimizin onlara yaptığı katkılar ve yönetim ekibimizin vizyoner bakış açısı bu başarıyı sağladı.

Grubumuz 2020 vizyonu kapsamında, dünya klasında şirket olmak adına 3 unsuru temel taşı olarak kabul ediyor ve her türlü faaliyetini bu doğrultuda yürütüyor.

Birinci önceliğimiz, ürün ve hizmet kalitemizi daha da yükseltmektir. Müşteri odaklı bir Grup olarak, kaliteye yapacağımız yatırımlar beraberinde müşteri memnuniyetini de getireceğinden bizim açımızdan kilit önem taşıyor.

İkinci temel unsur, Grup içi verimliliğimize paralel olarak daha verimli üretim yapmak ve maliyetlerimizi daha da düşürmektir.

Üçüncüsü ise inovasyona odaklanarak ve müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak katma değerli ürünler geliştirmek, ürün ve hizmetlerimizle fark yaratmaktır. Buradaki asıl konu, yenilikçi yaklaşımla bir yandan olası sorunları çözerken, diğer yandan da farklı düşünerek, müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, ihtiyaçlarını proaktif olarak anlayıp, yakın işbirliği ile satış öncesi ve sonrasında çözümler geliştiren bir iş ortağı olmaktır.

İnovasyon ve yeni ürün projeleri çerçevesinde önem verdiğimiz konuların başında Ar-Ge Merkezimiz geliyor. Türkiye çelik sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi olan ve İleri Çelik Araştırmaları Merkezi olma misyonuyla yola çıkan Ar-Ge Merkezimiz, ilk yılını başarılı çalışmalarıyla geride bırakırken, 2015 yılında, altyapı yatırımlarına, müşteri işbirliklerine ve çalışan istihdamına odaklandı.

Türkiye’nin en yüksek istihdam yaratan şirketlerinden biri olarak, 2020 yılı vizyonumuz kapsamındaki en büyük gücümüz, 50 yıldır olduğu gibi hiç kuşkusuz nitelikli ve yetkin insan kaynağımızdır.

En kıymetli varlığımız insan olunca, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanı da vazgeçilmez bir parçamız haline gelmektedir. İSG konusundaki en güncel ve en ileri uygulamalara öncelik veriyor, sıfır tolerans/sıfır kaza anlayışıyla çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi yoğun olarak sürdürüyoruz.

2015 yıl sonu itibarıyla 12.659 kişiye istihdam sağlayan Grubumuz, çalışanlarının yetkinliklerini artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için eğitim çalışmalarına verdiği önem doğrultusunda kurduğu Erdemir Grup Akademi bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

“Sürdürülebilir toplum, sürdürülebilir çevre” felsefemiz ile sürdürülebilirlik konusunda da ülkemize artan oranda katma değer yaratmayı ve endüstride örnek bir şirket olmayı amaçlıyoruz.

Erdemir Grubu olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde biyoçeşitlilik konusuna özel önem atfediyoruz. Bu konuda çevresel etkilerimizi en aza indirgemeye, sağlıklı bir çevrenin göstergesi olan; canlıların yaşam kalitesini artırmaya, doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaya yönelik tespit ve ön hazırlık çalışmaları yürütüyoruz.

2015 yılı Temmuz ayında başta otomotiv olmak üzere ülkemiz imalat sanayisine hizmet edecek yeni “Galvanizleme Hattı” için sözleşme imzalayarak çalışmalara başladık. Katma değerli ürünlerimizin payını artıracak bu yeni hat ile toplam galvanizleme üretim kapasitemiz iki katına çıkacak. Bunun yanı sıra Kasım ayında Türkiye’nin en modern çelik servis merkezini Manisa’da faaliyete açtık. Ayrıca Erdemir ve İsdemir’de enerji verimliliğine ve geri kazanımın en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik yatırımlarımıza ve tesislerimizin yenilenmesine ilişkin projelerimizin gerek saha çalışmaları gerekse proje süreçlerine devam ettik.

2016 yılındaki yatırımlarımızı ürün çeşitliliğimizi geliştirme, mevcut tesislerimizi yenileme, çevresel etkilerimizi azaltma ve enerji verimliliğimizi artırma alanlarında planladık.

Bu bağlamda kalitemizi daha da artırmayı, verimliliği sağlamayı, katma değerli ürün gamımızı genişletmeyi ve dolayısıyla rekabet üstünlüklerimizi artırarak daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Geleceğe doğru ilerlerken, geride kalan 50 yıllık süreçte inşa edilen başarımızda büyük rol oynayan emekli veya halen görevde olan çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

© 2017 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.