Yurtiçi Hurda Alım SatınAlma Müdürlüğü

İSDEMİR Hurda Satınalma Şartları

Hurda satışı yapmak isteyen firmalar;

Erdemir Grup Yurtiçi Hurda Alım Müdürlüğü

0 216 578 80 99 - 0216 578 80 17

ve

İsdemir Satınalma Müdürlüğü
0 326 758 3088
0 326 758 3186
ile irtibata geçeceklerdir.

1. Fiyatlar

27.05.2015 - tarihinden İtibaren geçerli hurda fiyatları (Yeni Fiyat (TL/t)


Kaliteler

Eski Fiyat (TL/t)

Yeni Fiyat (TL/t)

DKP

775

760

Ekstra

765

750

Bonus

750

735

Makas

740

725

1.Grup

550

550

2.Grup

435

435(İSDEMİR HURDA TESİSLERİ KAMYON ÜSTÜ TESLİM)


2. Teknik Şartname

 

İSDEMİR YURTİÇİ HURDA TEKNİK ŞARTNAMESİ


1.    UYGULAMA


Bazik oksijen metoduyla çelik üretiminde soğutucu olarak kullanılacaktır.


2.    KİMYASAL ÖZELLİKLER


Yurtiçinden temin edilen çelik hurdasının kimyasal kompozisyonu;

Cu        : % 0,15 max.(Makas Hurdası için % 25 max.)

Cr        : % 0,25 max.

Ni        : % 0,15 max.

Mo       : % 0,10 max.

Sn        : % 0,020 max.

As        : % 0,020 max.

değerlerine uyumlu olacaktır.


3.    FİZİKSEL ÖZELLİKLER


Yurtiçinden temin edilen çelik hurdasının fiziksel özellikleri maddeler halinde aşağıda verilmiştir.


3.1.        DKP


DKP hurda, imalat sanayiinde;

·         kesme işlemleri sonucu ortaya çıkan sac artıkların kıyılarak kırpıntı haline getirilmiş formları

·         kesme işlemleri sonucu ortaya çıkan sac artıkların presle balya/paket haline getirilmiş formları

·         haddeleme sürecinde ortaya çıkan lokum formundaki uç-baş artıkları

·         çelik üretim, sürekli döküm sürecinde yarı mamul olarak çıkan ingot, blum, kütük, levha, konstrüksyon ve benzeri çelik imalat artıkları

ile oluşur.

DKP hurda aşağıda verilmiş olan kalınlık, ebat, yığın yoğunluğu ve tek parça ağırlığı kriterlerine uygun olacaktır.


Kalınlık: 1,5 mm. min.

Ebat: 0,50 m. x 0,50 m. x 0,50 m. max.

Yığın yoğunluğu: 1 ton/m3 min.

Tek parça ağırlığı: 400 kg. max.

DKP hurda, kesinlikle kullanılmış malzeme artıklarından oluşmayacak, kesinlikle oksit ve alaşım içermeyecek, galvanizlenmiş olmayacaktır.


3.2.        EKSTRA


Ekstra hurda;

·         Çelik imalat sektöründen çıkan kenar kesme malzemesinin sarılmış formları (Sarma)

·         İmalat sanayiinde kesme işlemleri sonucu ortaya çıkan sac artıkları

·         İnşaat demiri kırpıntıları

·         Kesilmiş ya da preslenmiş borular

·         Dövme çeliği

·         Demiryolu rayları, lokomotif ve ya vagon tekerlekleri

ile oluşur.


Bu spesifikasyonun 3.1 maddesinde, DKP olarak tanımlanmış hurdaların galvaniz ile kaplanmış formları Ekstra kalite olarak değerlendirilecektir. Ekstra hurda kullanılmamış/yeni imalat artıklarından oluşacaktır.

Ekstra hurda, aşağıda verilmiş olan kalınlık, ebat, yığın yoğunluğu ve tek parça ağırlığı kriterlerine uygun olacaktır.


Kalınlık: 1,5 mm. min.

Ebat: 1,00 m. x 0,60 m. x 0,60 m. max.

Yığın yoğunluğu: Presli Malzemede 1 ton/m3 min. – Kırpıntı Malzemede 0,7 ton/m3 min.

Tek parça ağırlığı: 500 kg. max.


Ekstra hurda, kullanılmış malzeme artıklarından oluşmayacak, oksit ve alaşım içermeyecek, daldırma yöntemi ile galvanizlenmiş olmayacaktır.

Sarma malzeme, nakliye ve tahliye esnasında açılmayacak şekilde bağlanmış olacaktır. Açılmış Sarma Malzeme I. GRUP kalite olarak değerlendirilecektir.

Çapı 30 cm’nin üzerinde olan (presli olmayan) boruların, Ekstra Kalitede değerlendirilebilmesi için boyunun 60 cm’nin altında olması gerekmektedir. Bu ebat tanımına uymayan boruların, kesilip açılarak plaka haline getirildiği düşünüldüğünde, malzeme ekstra kalite ebat tanımına uymayacak dolayısı ile I. GRUP kalite olarak değerlendirilecektir. 


3.3.        BONUS


Bonus hurda, kullanılmış, söküm ve demontaj işlemleri sonucu ortaya çıkan;

·         Çelik konstrüksyon imalat artıkları

·         İnşaat demiri parçaları

·         Sac ve boru parçaları

·         Kesilmiş ya da preslenmiş borular

·         Çelik profiller, levhalar ve travers parçaları

·         Köprü ve yapı hurdaları

·         Araç jant ve şaseleri

·         Batık olmayan gemi hurdaları

·         Demiryolu rayları, lokomotif ve ya vagon tekerlekleri

ile oluşur.


Bonus hurda aşağıda verilmiş olan kalınlık, ebat, yığın yoğunluğu ve tek parça ağırlığı kriterlerine uygun olacaktır.


Kalınlık: 6,0 mm. min.

Ebat: 1,00 m. x 0,60 m. x 0,60 m. max.

Yığın yoğunluğu: 0,7 ton/m3 min.

Tek parça ağırlığı: 1.000 kg. max.


Bonus hurda alaşım içermeyecektir.


3.4.        MAKAS

Makas hurdası, yurtiçi toplama hurdanın, Makas (Shear) tabir edilen makinada belirli uzunluklarda kesilmesi ile elde edilen hurda tipidir. Makasta işlem gören hurda, ağırlıklı olarak evsel atıklardan (beyaz eşya hurdası, otomobil sacları, gıda ambalaj sac kapları, köşebent vb.) oluşmakta ve Kırkambar Hurdası olarak da ifade edilmektedir.Hurdanın, Makas ile sıkıştırılıp kesilmek suretiyle parça boyutunun küçültülmesi ve dolayısıyla yığın yoğunluğunun artırılması söz konusu olmaktadır.


Bu tip hurda İsdemir’in ihtiyacı ve talebi halinde temin edilecektir.


Makas hurdası aşağıda verilmiş olan ebat ve yığın yoğunluğu kriterlerine uygun olacaktır.


Ebat: 0,80 m. x 0,40 m. x 0,40 m. max.

Yığın yoğunluğu: 0,6 ton/m3 min.

Tek parça ağırlığı: 500 kg. max.

Et Kalınlığı: +4 mm. min %35


3.5.        I. GRUP HURDA


I. Grup Hurda;

·         Ekstra ve Bonus hurdaların, belirtilen ebatlara uymayan formları

·         Uygun şekilde bağlanmadığından dolayı açılan sarmalar

·         İnşaat demirleri, rulolar, bağlar, teller vb. malzemenin sarma/yumak şeklindeki formları   

ile oluşur.

I. Grup Hurda, aşağıda verilmiş olan kalınlık, ebat, yığın yoğunluğu ve tek parça ağırlığı kriterlerine uygun olacaktır.


Kalınlık: 3,0 mm. min.

Ebat: 1,50 m. x 0,60 m. x 0,60 m. min.

Yığın yoğunluğu: 0,6 ton/m3 min.

Tek parça ağırlığı : 1.000 kg. max.


I. Grup Hurda alaşım içermeyecektir.


3.6.        II. GRUP HURDA


II. Grup Hurda, DKP, Ekstra, Bonus, Makas ve I. Grup kalitelerinin dışında kalan;

 • Batık gemi hurdaları,
 • Uzun kenar kesme hurdaları (3 mm. ve altı)
 • Sac hurdaları (3 mm. ve altı)
 • Oksitsiz/az oksitli çember hurdaları (3 mm. ve altı)
 • Teller, bağlar vb. açık ya da presli halleri (3 mm. ve altı)
 • İnce oksitsiz/az oksitli sac kırpıntıları (3 mm. ve altı)
 • Metalik evsel hurdalar

vb. hurdalardan oluşur.


II. Grup Hurda, aşağıda verilmiş olan kalınlık, ebat, yığın yoğunluğu ve tek parça ağırlığı kriterlerine uygun olacaktır.


Kalınlık: 1,0 mm. min.

Ebat: 1,50 m. x 0,60 m. x 0,60 m. max.

Yığın yoğunluğu: 0,3 ton/m3 min.

Tek parça ağırlığı: 1.000 kg. max.


II. Grup Hurda alaşım içermeyecektir.


4.    ŞARTLAR VE CEZALAR


4.1.        GÜVENLİK


Hurda ve hurda sevkiyatı ile ilgili güvenlik şartları ve ilgili ceza maddeleri aşağıda verilmiştir.


4.1.1.    Radyoaktif Madde


Hurdalarda radyoaktif serpintiye maruz kalmış demir çelik atıkları bulunmayacaktır. Hurdalardaki radyasyon seviyesi  40 mR/h (40 mikroREM/saat) veya 0,4 mSv/h (0,4 mikro Sievert/saat) dan küçük olacaktır.

Hurda yüklü araçlar radyasyon kontrollü kantarda tartılarak, onay verilmesi halinde hurda tahliye alanına gidebilir. Hurdaya yapılacak radyasyon kontrolü sonucunda, belirtilen sınır değeri aşan radyoaktif madde tespit edilmesi halinde, “İsdemir Radyasyon Acil Durum Planı” uygulanır. Firmaya, radyasyon yaydığı tespit edilen parça başına 1.000 TL. para cezası uygulanır, hurda yüklü araç reddedilerek fabrika sahası dışına çıkarılır, firma sevkiyatı durdurulur ve firma yeniden değerlendirilerek malzeme tedarikine devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.


4.1.2.    Askeri Mühimmat


Hurda içinde kesinlikle askeri mühimmat bulunmayacaktır. Konu malzemelerin tespiti halinde Grup Güvenlik Direktörlüğü’ne haber verilir. Firmaya parça başına 3.000 TL. para cezası uygulanır, firmanın sevkiyatları durdurulur ve firma yeniden değerlendirilerek malzeme tedarikine devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.


4.1.3.    Basınçlı Kaplar


Hurdalar, basınçlı kap sınıfına giren tüp, tank, kazan ve benzeri hiçbir malzemeyi içermeyecektir. Konu malzemelerin tespiti halinde malzeme, ağzının kapalı ya da açık olmasına bakılmaksızın firma kamyonuna yüklenerek geri gönderilir.

Firmaya, konu tanıma giren parça başına 1.000 TL. para cezası uygulanır. Konu durumun aynı firma ile 2. kez yaşanması durumunda para cezası parça başına 2.000 TL., 3. kez yaşanması durumunda ise 3.000 TL. olacaktır. Bu konu ile ilgili 3. kez ceza almış firmanın sevkiyatları durdurulur ve firma yeniden değerlendirilerek malzeme tedarikine devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.


4.1.4.    Taşıyıcı Araç


Hurda taşıyan araçların,

·         hurda taşımaya uygun özelliklerde olması,

·         damperli olması,

·         istiap haddine uygun şekilde yüklenmiş olması

zorunludur.


Damperli olmayan kamyonlar Gözetim Firması tarafından reddedilecek, Yurtiçi Hurda Alım Personeli tarafından fabrika dışına çıkmaları sağlanacaktır.


Damperli olmayan kamyon nedeni ile 3 kamyonu reddedilmiş firmanın sevkiyatları durdurulur ve firma yeniden değerlendirilerek malzeme tedarikine devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.


Hurda yüklü araç gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yurtiçi hurda için belirlenmiş olan yere tahliyesini yapacaktır. Belirlenen yere tahliye yapılmaması durumunda oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan firma sorumlu olacaktır.


4.2.        KİRLİLİK (Empürite)


Hurda içindeki demir dışı malzemeler kirlilik olarak değerlendirilecektir.


Hurdalar;

·         toprak, çamur, toz, taş, beton, moloz

·         lastik, plastik, izolasyon malzemeleri

·         tekstil ürünü

·         tahta, ahşap ve türevleri

·         cüruf, tufal, skal,

·         yağ, boya, zift

ve benzeri demir dışı malzemeler ile su ve kar içermeyecektir.


Hurda içinde, Gözetim Firması Personeli tarafından kirlilik tespit edilmesi durumunda tespit edilen miktar “Kirlilik” olarak kaydedilecek ve toplam hurda ağırlığından düşülecektir.


4.3.        KALİTE DIŞI (OffGrade)


Bölüm 3’te tanımlanmış olan kalitelerin dışında kalan ve çelik üretim sürecinde hurda olarak kullanılması mümkün olmayan her türde malzeme kalite dışı malzeme olarak değerlendirilecektir.


Hurdalar;


a) Alaşımlı malzemeler

 • Sarılmış elektrik motorları, bakır kaplı malzemeler, yatak muhafazaları, yalıtılmış veya çıplak bakır tel, bakır kablo boruları, pirinç parçalar, yüksek miktarda bakır içerikli malzemeler,
 • Kalay kaplı malzemeler, bilezikler, rulman kovanları vb. bronz esaslı elemanlar,
 • Pil, lehim, çinko-kurşun alaşımlı plakalar, kablo uçları, kurşun esaslı yatak ve yatak kovanları,
 • Krom, nikel ve molibden içeren mekanik parçalar,
 • Motor, araç tahrik dişlileri, dingiller, vites kutuları, hidrolik sistem parçaları, dişli tekerlekleri, takımları ve kalıpları,
 • Manyetik olmayan parçalar gibi alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikten mekanik parçalar,
 • Banyo kazanları ve kalorifer petekleri,
 • Pik demir,

b) Diğer

 • İmalat artığı talaşlar ve preslenmiş talaşlar,
 • Kapalı hacim oluşturabilecek; varil, tank, kazan vb. malzemenin dolu/boş halleri
 • Çelik ergitme, ısıtma, taşlama, kesme, kaynak işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıklar,
 • Asetilen ile kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar,
 • Aşırı paslı (çürümüş) malzemeler,
 • Egzoz parçaları

içermeyecektir.


Hurda içinde, Gözetim Firma Personeli tarafından kalite dışı malzeme tespit edilmesi durumunda tespit edilen miktar “Kalite Dışı” olarak kaydedilecek ve toplam hurda ağırlığından düşülecektir.


İsdemir kalite dışı olarak değerlendirilmiş malzemeyi firmasına iade etmeme hakkına sahiptir.


4.4.        HURDA REDDİ


Kamyon boşaltılmadan önce hurda kontrol platformu üzerinden yapılan görsel kontrolde;

·         Askeri Mühimmat

·         Basınçlı Kaplar

·         Kirlilik

·         Kalite Dışı Malzeme

·         Ebat Dışı Malzeme (Kamyon bazında %50’nin üzerinde ise)

·         Damperli olmayan kamyon

tespit edilmesi halinde, hurda, Yurtiçi Hurda Alım Personelinin de onayı alınarak Gözetim Firması tarafından reddedilebilecek.


Radyoaktif Madde tespiti halinde gerekli prosedür, İsdemir tarafından uygulanacak ve hurda kamyonu reddedilecektir.


4.5.        GENEL ŞARTLAR


Paket halinde gelen hurdalar rastgele seçilerek ayrılacak ve iç kısmı kontrol edilecektir. Yapılan kontrol sonucunda Kirlilik ve/veya Kalite Dışı Malzeme tespit edilmesi durumunda firmanın sevkiyatları durdurulur ve firma yeniden değerlendirilerek malzeme tedarikine devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.


Hurda kamyonlarının üstü branda ile örtülmüş olacaktır. Firmaların sevkiyatlarını yapan kamyon şoförleri İsdemir’in iş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edecekler, işletme sahasında kişisel koruyucu ekipmanlarını (baret, güvenlik ayakkabısı, toz gözlüğü) eksiksiz olarak kullanacaklardır. Şoförler, kamyon kasasının arka kapağını açmak için ya da herhangi başka bir amaç ile kamyon kasası ile hurda havuzu arasına girmeyeceklerdir.


Hurda sevkiyatı için Fabrika sahasına saat 08:00’den önce giriş yapılmayacaktır. İlan edilen ve firmalara yazılı olarak bildirilen son giriş saatine uyulacaktır. Belirtilen saatten sonra fabrikaya gelen hurda kamyonları fabrika sahasına alınmayacaktır.


Hurda araçları yalnızca İsmail AKÇAKMAK kapısından giriş yapacaklardır.


Firma irsaliyesinin bir sureti girişte güvenlik personeline teslim edilecektir.


Dolu hurda araçlarının, liman bölgesinde, radyasyon panelli kantarda, radyasyon kontrolü ve brüt tartımları yapılacaktır. Tahliyeden sonra da boş tartım yapılacaktır.


Bu spesifikasyonda belirtilen hususlar İsdemir’e hurda tedarikinde bulunan firmalarca kabul ve teyit edilmiş sayılır.


5.    MUAYENE ŞEKLİ


Hurdalar, boşaltma esnasında, Gözetim Firması Personeli ve/veya Yurtiçi Hurda Alım Personeli tarafından kontrol edilecektir. Ayrıca, Yurtiçi Hurda Alım Personelinin müsaade vermesi halinde, tedarikçi firma personeli kontrole nezaret edebilecektir. Hurda kaliteleri, bu spesifikasyonun 3. kısmında verilmiş olan kriterler baz alınarak, Gözetim Firması Personeli tarafından belirlenecek ve raporlanacaktır.


Sevkıyatlarda, kamyon içinde birden fazla hurda kalitesi tespit edilmesi de mümkün olup belirlenen tahmini Kirlilik ve Kalite Dışı Malzemeler miktarı toplam hurda ağırlığından düşülecektir.


İstenmeyen malzeme ve durumlar, Gözetim Firması Personeli ve Yurtiçi Hurda Alım Personeli tarafından tespit edilecek, bu spesifikasyonun ilgili madde hükümleri uygulanacaktır.


6.    NUMUNE ALMA


Gerektiğinde, en az 1 adet dökümde, kimyasal analiz sonuçları baz alınarak kimyasal kompozisyon değerlendirmesi yapılacaktır.


3. İdari Hususlar


Hurda tedarikçileri;

1-Faaliyet alanı Hurda Ticareti ve/veya Geri Dönüşüm olan

2-Demir Çelik Sektöründe üretici olan, proseslerinden çıkan hurdanın satışını yapmak isteyen

firmalardan seçilecektir.

Tedarikçi olmaya aday, Demir-Çelik Sektörü Üretim Firmaları, aşağıda verilen bilgi ve belgeleri e-mail ya da posta yolu ile ibraz edeceklerdir.

ü  Firma Tanıtımı,

ü  İletişim Bilgileri (1),

ü  Ticaret Sicil Kaydı,

ü  Faaliyet Belgesi,

ü  Vergi Levhası,

ü  IBAN numarası

(1)Yetkili kişi bilgileri, yetkili kişi cep telefonu no’su, firma ya da yetkili kişi e-maili, firma telefon no’su, firma faks no’su


Tedarikçi olmaya aday, Hurda Ticareti/Geri Dönüşüm Firmaları, aşağıda verilen bilgi ve belgeleri e-mail ya da posta yolu ile ibraz edeceklerdir.

ü  Firma Tanıtımı,

ü  İletişim Bilgileri (1),

ü  Ticaret Sicil Kaydı,

ü  Faaliyet Belgesi,

ü  Vergi Levhası,

ü  Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi (2),

ü  Çevre İzin ve Lisans Belgesi (3),

ü  Yapılan Hurda Ticaretine İlişkin Referanslar

ü  IBAN numarası

(1)Yetkili kişi bilgileri, yetkili kişi cep telefonu no’su, firma ya da yetkili kişi e-maili, firma telefon no’su, firma faks no’su

(2)Hurda toplama ve ayıklama belgesi olarak bilinmektedir. Bu belge valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

(3)Geri Dönüşüm Sertifikası olarak bilinmektedir. Bu belge için yapılan başvurunun ibrazı da yeterlidir. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.


Hurda Ticareti/Geri Dönüşüm Firmalarının ek olarak,

ü  Limited ve ya anonim şirket olmak,

ü  Ana faaliyet alanlarının hurda ticareti olması,

ü  Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi’ni en az 1 yıl önce almış olması,

şartlarını da sağlamış olması gerekmektedir.


Firmaların hurda satışı yapabilmeleri için İsdemir onaylı hurda tedarikçisi listesine girmeleri gerekmektedir. İbraz edilen evrakın uygun bulunması halinde firmaya ziyaret düzenlenir. Gerekli görülürse; kimyasal analiz bilgisi istenir, deneme alımı yapılır. Yapılan değerlendirmelerin neticesi firmaya bildirilir.


Gelen hurdanın kontrol ve kabulü İsdemir ve/veya İsdemir tarafından belirlenen gözetim firması tarafından yapılacaktır.