Staj Başvurusu

Erdemir Grubu olarak yaz döneminde, fabrikalarımızdan ERDEMİR ve İSDEMİR, üniversite öğrencilerine, öğrendikleri bilgilerin iş hayatındaki pratik uygulamalarını görme fırsatını yaz stajı olanağı ile sunmaktadır.


2 Şubat - 31 Mart 2015 tarihleri arasında www.erdemirgrubu.com.tr, www.erdemir.com.tr  ve www.isdemir.com.tr üzerinden yapılan staj başvuruları, İSDEMİR’de staj yapmak istediğini belirten adaylar arasından staj prosedürüne göre başarı kriterine bağlı olarak değerlendirmiştir. Staj kabul listeleri, başvurularınız sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluğu esasına dayanılarak hazırlanmıştır. Müracaatta bildirdiğiniz not ortalaması ile okuldan imza ve kaşeli olarak getireceğiniz Transkript belgesindeki bilgilerin tutmaması halinde staj hakkı iptal edilecektir. İSDEMİR’de yaz stajına kabul edilen öğrencilerin listesine aşağıdaki                            “Staj Kabul Listesi” linkinden ulaşılmaktadır.


Staja kabul edilen öğrencilerin ya da velilerinin aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak 15 Mayıs 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Müdürlüğü’ne getirmeleri gerekmektedir.


Postayla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.


İstenilen Belgeler


1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf – Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 

3. Savcılık Temiz Kâğıdı – Son 3 Ay İçinde Alınmış

4. Öğrenci Belgesi

5. Transkript (Öğrencinin Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge) 

6. Okul tarafından verilen “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yaptırılacağına dair resmi yazı ya da Staj Zorunluluk Belgesi 

7. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine ait Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu

8. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

İlk yedi maddede belirtilen evrakları teslim eden öğrenciye, İSDEMİR'de staj yapacağını belirtir belge verilecektir. 


Ayrıca;


8. Sigorta Belgesi (İSDEMİR tarafından verilen Staj Kabul belgesinde belirtilen tarihleri kapsayacak şekilde okul tarafından yapılacak olup Staj Başlangıç tarihinden önce İSDEMİR’e teslim edilecektir.)


Okul tarafından verilen “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yaptırılacağına dair resmi yazı ya da Staj Zorunluluk Belgesi olmayan öğrencilere staj imkanı verilmemektedir.

5510 sayılı yasa gereğince, “yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu prim ödeme yükümlüsüdür.” hükmü gereğince staja başlayacakları tarihten önce öğrenim gördükleri okul tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası’nın yapılmış olması şartı aranacaktır.


Okulu tarafından sigortalama işlemi yapılmayan ve sigorta belgesini Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen öğrenci staja başlayamayacaktır.


Bilgi edinilmesini ve desteklerini bekler, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.


Eğitim Müdürlüğü

İSDEMİR
Staj Kabul Listesi