Staj Başvurusu

STAJ KABUL DUYURUSU


01 Şubat tarihinde başlayıp 31 Mart 2014 tarihinde biten Yaz Stajı başvuruları değerlendirilmiş olup Staj Kabul Listesi aşağıda verilmiştir. 


İSDEMİR 2014 yılı stajyer öğrenci başvurularını başarı kriterine bağlı olarak değerlendirmiştir. Staj kabul listeleri, başvurular sırasında verilen bilgilerin doğruluğu esasına dayanılarak hazırlanmıştır. Müracaatta bildirilen not ortalaması ile okuldan imza ve kaşeli olarak getirecek Transkript belgesindeki bilgilerin tutmaması halinde staj hakkı iptal edilecektir.


Ayrıca, 5510 sayılı yasa gereğince, "yükseköğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu prim ödeme yükümlüsüdür." hükmü gereğince staja başlayacakları tarihten önce öğrenim gördükleri okul tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’nın yapılmış olması şartı aranacaktır.


Okulu tarafından sigortalama işlemi yapılmayan ve sigorta belgesini İSDEMİR Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeyen öğrenci staja başlayamayacaktır.


Stajın zamanında başlaması ve bu sırada herhangi bir aksama olmaması için öğrencilerin ya da velilerinin aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak en geç 23 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Müdürlüğü'ne getirmeleri gerekmektedir.


Postayla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.


İstenilen Belgeler:


1. Okul tarafından verilen “ Staj Zorunluluk/ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yaptırılacağına dair resmi yazı,

2. Öğrenci belgesi

3. Transkrip ( Not Ortalaması ) Okul kaşe ve imzalı Orjinal belge olacak 

4. 3 adet fotoğraf

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6. Savcılık Temiz kağıdı


İlk altı maddede belirtilen evrakları teslim eden öğrenciye, İSDEMİR' de staj yapacağını belirtir belge verilecektir. 


Ayrıca;


7. Sigorta Belgesi ( İSDEMİR tarafından verilen Staj Kabul belgesinde belirtilen tarihleri kapsayacak şekilde okul tarafından yapılacak olup Staj Başlangıç tarihinden önce İSDEMİR’e teslim edilecektir.)


Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.


Eğitim Müdürlüğü

İSDEMİR


Yaz Staj Kabul Listesi  Staj Kabul Esasları